.

Informații personale

Nume: Alexandru Sălceanu
Naționalitate: română
Data nasterii: 14.11.1955

Poziția actulă ocupată / Locul de munca : Profesor universitar & Director al Școlii Doctorale / Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Telefon mobil / Fax : 0721 571 325 / 0232 701 157
Adresă e-mail: asalcean@tuiasi.ro

 • ResearcherID: B-6307-2015
 • AU-ID: 6507995224
 • ORCHID ID: 0000-0001-5776-8772
 • IEEE Senior Member

CV-ul complet actualizat poate fi consultat și separat în format PDF, aici.

 • Experiența profesională

  Perioada: 1 martie 2002 - prezent
      Funcția sau postul ocupat: Profesor universitar doctor (O.M. 4901/11.11.2002)
  Perioada: 1 martie 1999 - 28 februarie 2002
      Funcția sau postul ocupat: Conferențiar universitar doctor (O.M. 3782/10.05.1999)
  Perioada: 1 martie 1996 - 28 februarie 1999
      Funcția sau postul ocupat: Șef lucrări
  Perioada: 1 octombrie 1990 - 28 februarie 1996
      Funcția sau postul ocupat: Asistent universitar
  Activități și responsabilități principale: Activități de predare, seminarizare, cercetare în domeniul măsurărilor electrice, compatibilității electromagnetice, modelării magnetice, tutorial și examinare a studenților
  Numele și adresa angajatorului: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Str. Prof.dr. Mangeron 67
  Perioada: 1 Aprilie 1984 - 30 Septembrie 1990
      Funcția sau postul ocupat: Cercetător științific, Cercetător științific principal III
  Activități și responsabilități principale: Activități de cercetare în domeniul magnetometriei
  Numele și adresa angajatorului: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică, Str. Mangeron 47
  Perioada: 1 Septembrie 1980 - 30 Martie 1984
      Funcția sau postul ocupat: Inginer stagiar
  Activități și responsabilități principale: Activități de întreținere, reparare și proiectare în domeniul automatizărilor industriale
  Numele și adresa angajatorului: Întreprinderea Mecanică Nicolina Iași

 • Educație și formare

  Perioada: 2011
      Calificare / Diploma obținută : Level B, Certificate numbers 0030622382 and 0030620838 din 11.05.2011
  Numele și tipul instituției de învățământ: University of Cambridge, ESOL Examinations
  Perioada: 2011
      Calificare / Diploma obținută : Cursuri postuniversitare în specializarea „Cultură organizaţională și leadership”
  Numele și tipul instituției de învățământ: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Str. Prof.dr. Mangeron 67, CETEX
  Perioada: 2010
      Calificare / Diploma obținută : Cursuri postuniversitare în specializarea „Management strategic”
  Numele și tipul instituției de învățământ: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Str. Prof.dr. Mangeron 67, CETEX
  Perioada: 2006
      Calificare / Diploma obținută: Cursuri postuniversitare „ISO/CEI 17025:2005-referențial pentru acreditarea laboratoarelor de incercari/etalonari”
  Numele și tipul instituției de învățământ: Organismul Național de Acreditare Renar București
  Perioada: 15 Octombrie 1990 - 4 iulie 1997
      Calificare / Diploma obținută: Doctor în inginerie electrică, specializarea Măsurări Electrice, din 4 iulie 1997; (O.M 5374/20.11.1997)
                                                             Conducător de Doctorat, prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului nr.4963 din 31.07.2008
  Numele și tipul instituției de învățământ: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Str. Prof.dr. Mangeron 67
  Nivelul în clasificarea națională sau internațională: Nivel ISCED = 6
  Perioada: 1986 - 1987
      Calificare / Diploma obținută: Curs postuniversitar în domeniul „Electronică aplicată” , absolvit cu media generală 10
  Numele și tipul instituției de învățământ: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Str. Prof.dr. Mangeron 67
  Perioada: 1975 - 1980
      Calificare / Diploma obținută: Facultatea de Electrotehnică – diplomă de inginer, media generală de absolvire 9,86 (media 10 la examenul de diplomă, sesiunea iunie 1980)
  Numele și tipul instituției de învățământ: Institutul Politehnic “Gheorghe Asachi” din Iași
  Nivelul în clasificarea națională sau internațională: Nivel ISCED = 5
  Perioada: 1966 - 1974
      Calificare / Diploma obținută: Studii liceale, șef de promoție (media generală a celor 4 ani de liceu 9,96, media 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie 1974
  Numele și tipul instituției de învățământ: Liceul "Mihai Eminescu" din IAȘI
  Nivelul în clasificarea națională sau internațională: Nivel ISCED = 3

 • Competențe și abilități sociale

  - Bun comunicator, adept al transparenței și al dialogului, implicat în diferite proiecte sociale, membru activ pe diferite rețele sociale: Facebook și LinkedIn;
  - Președinte al Clubului Rotary Iași 2000 (anul 2009-2010);
  - Secretar (2000-2004) și Președinte (2004-2008) al Comisiei de Învățământ Cultură din cadrul Consiliului Județean Iaşi;

 • Competențe și aptitudini organizatorice

  - Bun organizator, spirit de echipă dezvoltat, experiență managerială:
  - Șef al Catedrei de Măsurări Electrice și Materiale Electrotehnice, 2000-2008;
  - Decan al Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, 2008-2012;
  - Membru al Consiliului de Administrație a TUIASI: 2008-2012;
  - Membru al Senatului Universității Tehnice Iasi: 2004-2012 și 2016-prezent;
  - Membru CNCSIS, Comisia Știinţe Inginerești, 2004-2010;
  - Membru CNATDCU, Comisia inginerie electrică: 2010-2012;
  - Membru al Consiliului de acreditare al RENAR: 2013-prezent;
  - Membru al IMEKO General Council, reprezentantul României, 2015-prezent;
  - Secretar științific al Comitetului Tehnic 4 al IMEKO, 2015-prezent;

 • Informații suplimentare

  Autor sau coautor: ResearcherID B-6307-2015, 69 lucrari cu 116 citari- Web of Science Citation Report, Indice Hirsch, ISI Web of Science 5, 99 lucrari cu 210 citari, Scopus, Indice Hirsch 7, 103 lucrări cu 290 citări și Indice Hirsch 8 conform Google Scholar
  ▼ Un total de 3 brevete, 13+3 cărți şi 198 articole ștințifice, din care:
        - 3 carti (capitole de carte) publicate in străinătate + 2 cărţi editor;
        - 10 cărți (capitole) publicate în Romania + 1 carte editor;
        - 16 articole publicate în reviste cu factor de impact (ISI-Thomson Reuters);
        - 126 articole indexate în BDI, din care:
              ▹ 40 indexate în Web of Science
              ▹ 5 publicate în reviste din străinătate
              ▹ 36 publicate în reviste din ţară, recunoscute CNCSIS, B+, indexate BDI
              ▹ 45 indexate în alte baze de date reprezentative pentru domeniul inginerie electrică - IEEEXplore, Scopus, Engineering Village
        - 56 articole publicate în volumele conferințelor internaționale (Proceedings), din care:
              ▹ 48 în volumele conferințelor internaționale organizate în străinătate;
              ▹ 8 în volumele conferințelor internaționale organizate în România;
  10 coordonări de doctorate finalizate (confirmate prin ordin de ministru) și 5 în curs de finalizare
  Recunoașterea internațională şi națională
        - Director (responsabil partener) în 3+5=8 granturi de cercetare, obținute prin competiție;
        - Expert evaluator al ANVUR (National Agency for the Evaluation of Universities and Research Institutes), MIUR (Italian Ministry of Education, University and Research);
        - Expert al AQAS (Agency for Quality Assurance) Koln, agenție înregistrată în European Quality Assurance Register (EQAR) și specializată în acreditatrea programelor de studii academice;
        - Expert evaluator UEFISCDI (Romanian Executive Unit For Funding Superior Education, Research And Development);
        - Membru în 13 societăți ştiințifice şi profesionale:
              ▹Membru al IMEKO General Council, reprezentantul României;
              ▹Scientific Secretary of TC4 IMEKO Committee;
              ▹Senior Member IEEE, Member number 80589958;
              ▹Membru IEEE IMS TC13 (Wireless & Telecommunication in Measurements);
              ▹Membru IMEKO Technical Committee 4, reprezentant al Romaniei;
              ▹Coordonator al Centrului de cercetare "Metrology, Measurement Systems and Innovative Materials-METROS", Gheorghe Asachi Technical University of Iași;
              ▹ACER (Asociatiatia Romana de Compatibilitate Electromagnetica);
              ▹Membru Consiliul de Acreditare RENAR;
              ▹Director executiv al Consiliul Director SETIS (Asociatia absolventilor Facultatii de Electrotehnica);
              ▹Membru AGIR, membru numarul 61875;
              ▹Membru Consiliul de Administrație al APAVITAL Iași;
              ▹Membru Societatea Română de Măsurări;
              ▹Membru fondator al Academiei Româno - Americane (ARA) din 2017;
        - Membru în 10 comitete științifice (comitete de program) și referent pentru 8 conferințe internaționale (la trei dintre ele, EPE, SIELMEN si IMEKO TC4, am fost sau sunt conference chairman), respectiv 2 naționale:
              ▹International Conference on Electrical and Power Engineering, EPE (Conference chairman since 2010);
              ▹ATEE International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering, din 2011;
              ▹Imeko TC-4 Symposia, (Conference chairman desemnat al editiei 2017);
              ▹International Conference on the Management of Technological Changes;
              ▹International Conference SIELMEN, (Conference chairman in 2009 and 2011);
              ▹METROLOGY AND METROLOGY ASSURANCE, Bulgaria, 2017;
              ▹WESC-WORLD ENERGY SYSTEM CONFERENCE;
              ▹International Conference on Applied and Theoretical Electricity, ICATE;
              ▹Conferința Națională de Acționări Electrice, CNAE;
              ▹Conferința de Inginerie Electrică și Sisteme Ștefan Garlașu- Universitatea Eftimie Murgu Resița;
        - Reviewer pentru 10 reviste: 9 internaționale (5 ISI, 4 BDI) și 1 revistă națională:
              ▹Sensors and Actuators Journal, Elsevier (IF 2.202 in 2016);
              ▹IEEE Sensors Journal (IF 1.889 in 2016);
              ▹Measurement Journal, Elsevier (IF 1.742 in 2016), Certificate of Outstanding Contributions;
              ▹Electrical Engineering, Springer (IF 0.662 in 2016);
              ▹IET Science, Measurement & Technology (IF 0.982 in 2016);
              ▹ACTA IMEKO;
              ▹Buletinul IPI;
              ▹Analele Universității Craiova;
              ▹Buletinul Științific al Facultății de Inginerie Electrică al Universității Valahia;
              ▹Revista Metrologie;
        - Membru în colectivele de redacție a 4 reviste (3 BDI):
              ▹Section Editor și Editorial Team ACTA IMEKO;
              ▹Buletinul IPI, secțiunea Electrical Engineering, Power Engineering, Electronics;
              ▹The Scientific Bulletin of the Electrical Engineering Faculty – Universitatea Valahia, Târgoviște;
              ▹Revista Metrologie (revista INM si a BRML);
        - Expert pe termen lung în 6 programe POSDRU

 • Telefon:
  +4 0721 571 325

 • Adresa:
  Iasi, Romania

Copyright 2017 © Alexandru Sălceanu - Toate drepturile rezervate