Programe doctorale de cercetare

Consiliul de coordonare a Programelor Doctorale

    În iunie 2016 am fost ales Director al Școlii Doctorale a Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. În martie 2018, ca urmare a unei reorganizări vizând creșterea eficienței activităților de cercetare doctorală, Școlile Doctorale ale celor 10 facultăți s-au reunit într-o singură Școală Doctorală a Universității . La nivelul facultăților s-au constituit Consilii de Coordonare a Programelor Doctorale. Eu îndeplinesc responsabilitatea de Director al acestui Consiliu, din care mai fac parte Prof. Marcel Istrate, Prof. Adian Pleșca, Prof. Valeriu David și Prof. Codrin Donciu.

    Acest Consiliu este o structură organizatorică esențială pentru stimularea activităților de cercetare dar și pentru sustenabilitatea financiară a Facultății.

    Din totalul de 26 de profesori conducători de doctorat atestați, 18 coordonează efectiv, la nivelul anului academic 2017/2018, 69 de doctoranzi înmatriculați la buget (cu bursă sau fără bursă) și 5 doctoranzi înmatriculați în regim cu taxă.

    Din acești 18 profesori efectiv implicați în acest moment în activitatea de conducere științifică a tezelor de doctorat, 15 sunt cadre didactice titulare ale Facultății noastre, un indicator foarte important pentru perspectivă și sustenabilitate.


  • Telefon:
    +4 0721 571 325

  • Adresa:
    Iasi, Romania

Copyright 2017 © Alexandru Sălceanu - Toate drepturile rezervate